คณะกรรมการบริษัท

 • พลตำรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภักดี

  พลตำรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภักดี

  ประธานกรรมการ
 • พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย

  พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายชนะชัย จิราภรณ์

  นายชนะชัย จิราภรณ์

  กรรมการตรวจสอบ
 • พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ

  พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ

  กรรมการตรวจสอบ
 • นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

  นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

  กรรมการ
 • นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ

  นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ

  กรรมการ
 • นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ

  นางนฤมล ฉัตรตะวัน

  กรรมการ