PERFORMANCE
SUSTAINABILITY
& RELIABILITY

ความสามารถของเรา

EPCM Services

1) การบริหารโครงการ ดำเนินโครงการในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม, การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มแรก และการ loading ทางวิศวกรรมส่วนหน้า และการบริการในสถานที่ปฎิบัติงาน

2) งานบริการ การให้ความสนับสนุนในสถานที่ปฎิบัติงาน ประกอบด้วยการดูแลด้านการก่อสร้าง การสนับสนุน โครงการ Start up และการว่าจ้างบริการ บริการของเราสามารถให้บริการได้ตามเกณฑ์การชำระเงินคืนเป็นรายบุคคล

3) วิศวกรรมและการบริหารโครงการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบ นำเสนอความสามารถทางด้านวิศวกรรม เช่น เครื่องจักรกล ท่อ ไฟฟ้า โยธา นอกจาก บริษัทฯ จะมีผู้จัดการโครงการภายในองค์กรเอง แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีผู้จัดการโครงการที่มีความชำนาญจากภายนอกด้วย

4) พนักงานที่มีประสบการณ์ บุคคลากรของเรามีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ วิศวกร ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการ

5) การสรรหาบริการทางด้านวิชาการ

6) การจัดหาจัดจ้าง

7) บริการรับเหมาก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งทาง สเตรกา สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่

  • งานทั่วไป – งานโยธา (การก่อสร้าง, การวางท่อ, การวางสาธารณูปโภคใต้ดิน, HDD, Micro Tunneling)
  • เครื่องจักรกล – เครื่องเชื่อม HDD และท่อ
  • ระบบไฟฟ้า – HDD, สายไฟฟ้าใต้ดิน, งานติดตั้งสายส่ง, สถานีย่อย, หม้อแปลง, สิ่งอำนวยความสะดวกระบบไฟ และการติดตั้ง
  • ทางทะเล – HDD ใต้ทะเล (น้ำมัน ก๊าซ และน้ำ)

HDD Services

บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ให้บริการทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ อย่างครบวงจรแก่ทุกอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาด เรามุ่งมั่นที่จะผสานรวมผู้จัดการโครงการวิศวกรนักออกแบบของเราเข้ากับทีมของคุณเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนที่ราบรื่นจากแนวคิดสู่ความสำเร็จ

เราภูมิใจในฐานะผู้นำตลาดบริการ HDD ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานในการจัดส่งโครงการ HDD รวมทั้งทีมช่างเทคนิคที่มีความพร้อมและมีอุปกรณ์มากที่สุดในขณะนี้

บริการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค

ทางด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของ สเตรกา เกี่ยวข้องกับการย้ายฐานปฎิบัติการที่มีขนาดใหญ่ ตลอดจนการซ่อมแซม หรือการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ทีมงานของ สเตรกา มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หัวหน้างานเน้นหนักด้านความปลอดภัยและการควบคุมเรื่องคุณภาพ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ สเตรกา เป็นบริษัทมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการ ระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ท่อระบายน้ำ, ท่อน้ำทิ้ง, สายไฟ, สายส่งเพื่อการสื่อสาร, ก๊าซ, น้ำมัน