พันธมิตรและหุ้นส่วน

การที่ สเตรกา ได้มีพันธมิตรหลากหลายสาขานั้นส่งผลให้บริษัทฯ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เรามุ่งเน้นที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ

การบริการของเรามุ่งมั่นทีจะให้บริการด้านการก่อสร้างแบบครบวงจรคือบริการทางด้านวิศวกรรม การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง รวมถึงบริษัทฯ ในเครือที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งปั๊ม การติดตั้งท่อส่ง ตลอดจนงานด้านเครื่องกลและวิศวกรรมต่างๆ

เราให้บริการแบบครบวงจรจากการสำรวจสถานที่ปฎิบัติงาน และการออกแบบ การชุดเจาะ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกงานด้านไฟฟ้าและเครื่องมือในการทำงาน