PERFORMANCE
SUSTAINABILITY
& RELIABILITY

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญหลากหลายทางด้านวิศวกรรม, การจัดซื้อจัดจ้าง, การก่อสร้าง, การเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ และการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ด้วยความรู้ความสามารถที่มี บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอการบริการแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การบริการทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การขนส่งท่อ การก่อสร้าง รวมถึงโรงกลั่น และผลิตภัณฑ์เคมีจากน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการให้บริการการขุดเจาะวางท่อ ใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling-HDD) ขณะเดียวกัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวิศวกรรม, จัดหาและจัดจ้าง, การบริหารงานก่อสร้าง พร้อมกันนี้เราให้บริการทางด้าน EMPC สำหรับโรงงานการผลิตน้ำมันและก๊าซ, โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมี เรามีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการของลูกค้า รวมถึง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีความทันสมัย พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการอำนวยความสะดวกติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ